Ενίσχυση της επιχείρησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ μέσω της Περιφέρειας Αττικής

Ξεκίνησε η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω …

Editor Picks

x