12ο TAYGETOS CHALLENGE: Συνεργασία με Lenovo και We4all με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Στο Taygetos Challenge πιστεύουμε ότι αθλητισμός και περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, καθώς τα βουνά, η θάλασσα, τα μονοπάτια προσφέρουν σε …

x