Πως ένας παλμογράφος μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση όσων τρέχουν;

Eπιμέλεια: Γιώργος Μενής*

Η χρήση παλμογράφου από τους αθλητές αντοχής κατά τη διάρκεια της προπόνησης, καθώς επίσης, και κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην προετοιμασία τους. Με την ορθή του χρήση, ο αθλητής μπορεί να προστατευθεί και να μεγιστοποιήσει την αθλητική του απόδοση.

Ξεκινώντας την αναφορά μας στο θέμα, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να ορίσουμε την έννοια της έντασης της άσκησης. Πιο συγκεκριμένα, στην προπονητική, ο όρος ένταση της άσκησης αναφέρεται στο ποσοστό % επί της μέγιστης καρδιακής συχνότητας στην οποία ο αθλητής καλείται να εκτελέσει την αθλητική του εμφάνιση. Βεβαίως, σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα στα αγωνίσματα που κυριαρχεί o Αναερόβιος μηχανισμός και σε εκείνα που κυριαρχεί ο Αερόβιος μηχανισμός.

1η κατηγορία

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα αγωνίσματα διάρκειας από 30” – 5′. Στα αγωνίσματα αυτά η αναγωγή στην ένταση της προσπάθειας του αθλητή πραγματοποιείται με βάση το ρυθμό ( pace) που καλείται ο αθλητής να καλύψει τις επιμέρους αποσπάσεις.

Για παράδειγμα, εάν ο αθλητής έχει στο αγώνισμα των 400μ ατομική επίδοση 50”, τότε εφόσον επιθυμεί να βελτιώσει την ανοχή του στο γαλακτικό οξύ θα πρέπει να επαναλάβει την απόσταση (4-6 φορές) και η προσπάθεια του να αντιστοιχεί στο 80% της μέγιστη έντασης, δηλαδή την κάλυψη της απόστασης σε σετ των 60”.

2η κατηγορία

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα αγωνίσματα διάρκειας από 5′ – τον μαραθώνιο. Στα αγωνίσματα αυτά, οι αθλητές θα πρέπει να προπονούνται βάσει των καρδιακών τους παλμών. Η καρδιά είναι το μοναδικό αντικειμενικό μέσο το οποίο μπορεί να παρέχει ,ανά πάσα στιγμή, ανατροφοδότηση για το επίπεδο της φυσικής μας κατάστασης. Επίσης, η συστηματική καταγραφή των καρδιακών παλμών των προπονήσεων μπορεί να προφυλάξει τους αθλητές από το να εισέλθουν σε ζώνη παρατεταμένης κόπωσης και να προσδιορίσει τον ιδανικό ρυθμό τον οποίο θα πρέπει να ακολουθούν οι αθλητές, τόσο κατά τη διάρκεια της προπόνησης, όσο και κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Για παράδειγμα, εαν o αθλητής Α επιθυμεί να προπονηθεί στη ζώνη που αντιστοιχεί στο αναερόβιο κατώφλι του (πχ Αναερόβιο Κατώφλι αθλητή Α = 172 bpm) και ο αθλητής αυτός έχει Μέγιστη καρδιακή συχνότητα 200 bpm και παλμούς ηρεμίας 60, τότε η επιτυχία της προπόνησής του μπορεί να διασφαλιστεί με τη χρήση του παλμογράφου, καθώς η ζώνη στην οποία θα πρεπει να προπονηθεί είναι οι 169-174 παλμούς (-3% Α.Κ, +2% Α.Κ). Εάν κατά τη διάρκεια οι παλμοί του ξεπεράσουν τους επιτρεπτούς, τότε η επιβάρυνσή του θα είναι πολύ μεγάλη.

Συνοπτικά οι συνέπειες του παραπάνω είναι οι εξής: O αθλητής προπονείται κατά μεγάλο ποσοστό εκτός της ζώνη του στόχου με αποτέλεσμα να καταναλώνει μεγάλα ποσά ενέργειας , κυρίως εξαντλεί τα αποθέματα του μυικού γλυκογόνου. Ως εκ τούτου, καθυστερεί κατά πολύ η αποκατάστασή του δυσχεραίνοντας την προσπάθειά του στις επόμενες προπονητικές του μονάδες. Επιπλέον, δουλεύοντας σε υψηλότερη ένταση κινδυνεύει να μη μπορεί να πραγματοποιήσει τον στόχο των χιλιομέτρων που απαιτούνται εντός του μικρόκυκλου. Τέλος, η υψηλή ένταση μπορεί να οδηγήσει τον αθλητή σε πρόωρο φορμάρισμα.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποφευχθούν , αν ο αθλητής κάνει συστηματική χρήση παλμογράφου. Στο παράδειγμά μας κάνοντας τη χρήση του τύπου για τον προσδιορισμό του ποσοστού της έντασης βρίσκουμε ότι το ποσοστό έντασης που αντιστοιχεί στο Αναερόβιο Κατώφλι είναι το 80% της Μεγίστης Καρδιακής συχνότητας.

(ΚΣ μεγιστο – ΚΣ ηρεμίας ) * ( ποσοστό έντασης)+ ΚΣ ηρεμίας = Παλμοί που αντιστοιχούν στο επίπεδο έντασης.

Kατά συνέπεια, στο παράδειγμά μας, το ποσοστό της έντασης της άσκησης το οποίο αντιστοιχεί σε 172 παλμούς είναι το 80% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Αντίστοιχα, αν η ένταση της άσκησης που καλείται ο αθλητης να εκτελέσει είναι στο 75% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας , που αντιστοιχεί στην οριακή ζώνη της αερόβιας ικανότητας του αθλητή, η προπόνηση θα έπρεπε να ακολουθηθεί σε παλμούς που αντιστοιχούν στους 165 ( ζώνη 162-167bpm).

Στιγμιαίοι παλμοί και μέσοι παλμοί

Σε αυτό το σημείο επίσης, αρκετά συχνά δημιουργείται σύγχυση σχετικά με το αν ο αθλητής πρέπει ή όχι να λάβει υπόψιν του τους στιγμιαίους παλμούς ή τους μέσους. Φυσικά, η απάντηση είναι και τους δύο.

Πιο συγκεκριμένα, όταν αναφερόμαστε στους στιγμιαίους παλμούς αναφερόμαστε στην ένταση του παλμού τη δεδομένη χρονική στιγμή του ενός ή των τριών δευτερολέπτων η οποία αντίστοιχα πολλαπλασιάζεται από το σύστημα επί 60 ή επί 20, ωστε να γίνει η αναγωγή στους παλμούς ανά λεπτό. Ακριβώς, για αυτό τον λόγο παρουσιάζονται κάποιες μικρές αποκλίσεις προς τα πάνω που μπορεί κατά καιρό να έχουμε παρατηρήσει στην καταγραφή των μέγιστων παλμών μας.

Οι στιγμιαίοι παλμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν , ώστε να μη ξεπερνάμε κατά πολύ τους μέσους παλμούς που έχουμε θέσει ως στόχο. Εάν δηλαδή, αγωνιζόμαστε και οι στιγμιαίοι παλμοί παρουσίαζουν απόκλιση μεγαλύτερη της ζώνης του 3-5% , τότε θα πρέπει να μειώσουμε το ρυθμό μας , διότι αγωνιζόμαστε σε άλλη προπονητική ζώνη από την ενδεδειγμένη με αποτέλεσμα οι μέσοι παλμοί μας να είναι πάνω από τη ζώνη στόχο. Από την άλλη πλευρά, οι μέσοι παλμοί μας είναι οι παλμοί που θα ορίσουν τη συνολική μας ένταση και θα πρέπει να καταγραφούν στο ημερολόγιο μας μαζί με τον συνολικό χρόνο της άσκησης, καθώ επίσης και το ρυθμό μας στα επιμέρους χιλιάρια.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι πολύ χρήσιμα για την προπονητική μας πορεία, καθώς καταγράφοντάς τα, μπορούμε να ορίσουμε το επίπεδο της φυσικής μας κατάστασης ανά προπονητική φάση στην οποία βρισκόμαστε και να μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση του αν εισερχόμαστε σε φάση κόπωσης, έτσι ώστε να τροποποιήσουμε το προπονητικό μας πρόγραμμα.

Συνοψίζοντας, όλοι οι δρομείς ανεξαρτήτου επιπέδου καλό είναι να εφαρμόζουν το σύστημα καταγραφής των παλμών κατά τη διάρκεια της προπόνησής τους, καθώς η μέτρηση των καρδιακών μας παλμών είναι το μοναδικό εργαλείο μέτρησης που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να μας καταδείξει το πραγματικό επίπεδο έντασης με το οποίο μπορεί να δουλεύει ο καθένας.

Διαβάστε ακόμα: Οι χρυσοί κανόνες αποκατάστασης των δρομέων μετά τον Μαραθώνιο


*Με καταγωγή από την Ερμούπολη της Σύρου, πρωτεύουσα των Κυκλάδων ο Γιώργος Μενής αγωνίστηκε τα προηγούμενα χρόνια σε μικρότερες αποστάσεις (3000 στιπλ, 5000μ -10,000 και Hμιμαραθώνιο (21,1μ)


Βιβλιογραφία διαδικτυακών άρθρων

http://dailyburn.com/life/ tech/heart-rate-training- zones/
http://running.competitor.com/ 2014/07/training/the-right- way-to-train-with-a-heart- rate-monitor_3156
https://www.active.com/ fitness/articles/using-a- heart-rate-monitor-to-improve- fitness-872943?page=1
https://www.wareable.com/ running/how-to-use-garmin- polar-calculate-hrm-max-heart- rate-training

Ακολουθήστε το Run 'n Fun στο Google News

Previous ArticleNext Article

Κλείστε θέση για τον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας!

Μετά τη συμπλήρωση 40 ετών του αγώνα «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός», το ενδιαφέρον για τη φετινή 41η διοργάνωση είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2024 είναι προγραμματισμένος για τις 9-10 Νοεμβρίου και είναι μια συνδιοργάνωση του ΣΕΓΑΣ με την Περιφέρεια Αττικής, τους Δήμους Αθηναίων και Μαραθώνα, χορηγό αθλητικής εγκατάστασης την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και μεγάλο χορηγό την ΟΠΑΠ ΑΕ.

Με ολοκαίνουρια ιστοσελίδα, νέο προγραμματισμό αγώνων και περισσότερες παράλληλες εκδηλώσεις ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε δρομείς από 140 χώρες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Οι εγγραφές ανοίγουν την Παρασκευή 12 Απριλίου στις 14:00 και θα κλείσουν αυτόματα με τη συμπλήρωση του ορίου συμμετοχής.

Ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε ξανά στην Αθήνα το Νοέμβριο, στην 41η διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Εξασφαλίστε την θέση σας στην ιστορική διαδρομή & ξεκινήστε τις προπονήσεις σας σήμερα!!

athensauthenticmarathon.gr

iAMAuthentic

Ακολουθήστε το Run 'n Fun στο Google News

Run Discover Iraklia 2024 : Ένα αθλητικό γεγονός που γράφει την ιστορία του

Η εκδήλωση «Τρέχουμε / Ανακαλύπτουμε την Ηρακλειά» επιστρέφει για 6η χρονιά.

Ο φετινός αγώνας θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου και για πρώτη φορά θα διεξαχθεί πρωινή ώρα.

Με τον τερματισμό σας, θα κάνετε την βουτιά σας στην παραλία του Αγίου Γεωργίου,  θα ακολουθήσουν οι απονομές των νικητών και μετά έχουμε γλέντι και φαγητό που σας προσφέρουμε, όπως  πάντα. Κρατείστε δυνάμεις για τον χορό.

Όλοι οι αγώνες θα έχουν σημείο εκκίνησης την πλατεία Φάνη Γαβαλά, στο λιμάνι της Ηρακλειάς.

Αγώνας 10 km – Τrail Race mixed with road. 

Ώρα εκκίνησης του αγώνα 11:10′.

Απόσταση διαδρομής: 10km μικτή διαδρομή τα πρώτα 4,5km ασφάλτινη διαδρομή τα τελευταία 5,5 km ορεινά και χωμάτινα μονοπάτια.

Η διαδρομή των 10km είναι κυκλική με εκκίνηση το λιμάνι του οικισμού Αγίου Γεωργίου. Οι αθλητές θα κινηθούν προς την παραλία Λιβάδι (1,7km) κα θα συνεχίσουν προς το χωριό του Παναγιά. Οι δρομείς στρίβουν δεξιά σε σηματοδοτημένο μονοπάτι και αφού περάσουν από τον παραδοσιακό οικισμό Άγιος Αθανάσιος τερματίζουν στην Πλατεία Φάνης Γαβαλάς στο λιμάνι του Άγιου Γεώργιου.

Υδροδοσία. Στο 2.5χλμ (υδραγωγείο), στο 5χλμ στην (Παναγία προς μονοπάτι), στο 7χλμ (στον Άγιο Αθανάσιο), στον τερματισμό.

Χρονικό όριο τερματισμού αγώνα: 2 ώρες.

Αγώνας 10km Road race.

Ώρα εκκίνησης: 11:15′.

Απόσταση διαδρομής: 10km ασφάλτινη διαδρομή.

Η διαδρομή των 10km είναι παλίνδρομη, με εκκίνηση το λιμάνι του οικισμού Αγίου Γεωργίου. Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα κινηθούν προς την παραλία Λιβάδι (1,7km) και θα συνεχίσουν προς το χωριό Παναγιά (4,3km), όπου μετά από 700m θα πραγματοποιήσουν αναστροφή και κινούμενοι/ες στην αντίθετη διαδρομή θα τερματίσουν στην Πλατεία Φάνη Γαβαλά στο λιμάνι του Αγίου Γεωργίου.

Το πρώτο κομμάτι είναι ανηφορικό μέχρι να βρεθείτε στο χωριό (Παναγιά) και μετά αντίστροφα κατηφορικό.

Υδροδοσία. Στο 2.5χλμ (υδραγωγείο) , στο 5χλμ στην (Παναγία προς μονοπάτι) , στο 7,5 χλμ (πάλι στο υδραγωγείο) , στον τερματισμό.

Χρονικό όριο τερματισμού αγώνα: 2 ώρες.

Αγώνας 6km μεικτή διαδρομή.

Ώρα εκκίνησης: 11:20′.

Απόσταση διαδρομής: 6km μεικτή διαδρομή.

Η διαδρομή των 6km είναι κυκλική με εκκίνηση το λιμάνι του οικισμού Αγίου Γεωργίου. Οι δρομείς θα ξεκινήσουν από την Πλατεία Φάνη Γαβαλά με κατεύθυνση προς τον παραδοσιακό οικισμό Άγιος Αθανάσιος (1.700μ περίπου). Σε προκαθορισμένο σημείο θα υπάρχει εθελοντής που θα υποδεικνύει στους δρομείς να στρίψουν στο μονοπάτι με κατεύθυνση την παραλία Λιβάδι (αριστερά). Εκεί μετά από 1.500μ  (χωματόδρομος/αγροτικός) , θα βρεθείτε στην άσφαλτο και στρίβοντας αριστερά θα κατευθυνθείτε προς το λιμάνι  για τον τερματισμό σας. Ήπιας δυσκολίας αγώνας.

Υδροδοσία: Στο 2.0χλμ (εκεί που στρίβετε για μονοπάτι), στο 3,5χλμ (υδραγωγείο), στον τερματισμό.

Χρονικό όριο τερματισμού αγώνα: 1.30’λεπτά.

Τα Τ-Shirt για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στους αγώνες των ενηλίκων είναι προσφορά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αιτήσεις Συμμετοχής:

Παρακαλούμε να καταχωρίσετε τις αιτήσεις συμμετοχής σας ΕΔΩ.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 10/6/2024 στις 15:00.

Την ημέρα του αγώνα οι διοργανωτές θα δεχτούν περιορισμένο αριθμό εγγραφών.

Παιδικός αγώνας.

Ώρα εκκίνησης: 11:00′  από πλατεία Φάνη Γαβαλά στο λιμάνι της Ηρακλειάς.

Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά με την έγγραφη έγκριση γονέα ή κηδεμόνα.

H διαδρομή των παιδιών είναι κυκλική εντός του οικισμού Αγίου Γεωργίου, με εκκίνηση και τερματισμό την πλατεία Φάνη Γαβαλά.

Γραμματεία Αγώνων.

Η Γραμματεία των αγώνων θα λειτουργήσει στην πλατεία Φάνη Γαβαλά, στο λιμάνι της Ηρακλειάς, την Πέμπτη 27 Ιουνίου το απόγευμα 17.30-19:30, όπως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου από τις 09:30΄ μέχρι την στιγμή της εκκίνησης των αγώνων. Για την δική σας διευκόλυνση, όσοι έχετε έρθει από την Πέμπτη, να περάσετε να παραλάβετε το αγωνιστικό σας πακέτο συμμετοχής.

Κόστος συμμετοχής.

Για όλες τις αποστάσεις (αγώνες) 18 ευρώ, που θα καταβληθούν με την παραλαβή του αγωνιστικού πακέτου στη Γραμματεία των Αγώνων (στην Ηρακλειά).

Ομαδική εγγραφή με μειωμένο κόστος συμμετοχής στα 15 ευρώ για ομάδες 10 ατόμων και άνω.

Η συμμετοχή στον παιδικό αγώνα είναι δωρεάν.

Όσοι έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή και για οποιαδήποτε αιτία αποφασίσουν να μη συμμετάσχουν παρακαλούνται να το δηλώσουν έγκαιρα στους διοργανωτές για να δοθεί η συμμετοχή σε άλλο δρομέα.

Για σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Γεώργιο Σταυρουλάκη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Ηρακλειατών και Τεχνικό Διευθυντή των αγώνων στο τηλέφωνο 6977004736 τις ώρες 11:00-15:00 και 18:00-21:00 από Δευτέρα έως Σάββατο και στο  E-mail: trexostiniraklia@gmail.com και με τον Γιάννη Αργυρόπουλο, Οργανωτικό Διευθυντή και Συντονιστή του αγώνα στο κιν. 6977120713 και ώρες 11.00 – 15.00 και 18.00-21.00 από Δευτέρα έως Σάββατο και στο E-mail : argyriog@gmail.com.

Παροχές:

 • Party υποδοχής.
 • 3 σταθμοί τροφοδοσίας με νερά.
 • Στον τερματισμό θα διατίθενται νερά, χυμοί, φρούτα και τοπικά προϊόντα.
 • Διάφορα δώρα.
 • Χειροποίητα αναμνηστικά μετάλλια τερματισμού για όλους τους δρομείς.
 • Χειροποίητο αναμνηστικό στους τρεις (3) πρώτους νικητές και νικήτριες κάθε διαδρομής.
 • Με την λήξη των αγώνων θα ακολουθήσουν τιμητικές απονομές – βραβεύσεις και γλέντι με συνοδεία φαγητού.
 • Συμμετοχή για τους αθλητές σε κληρώσεις δώρων.
 • Για την μετακίνηση των αθλητών από Πειραιά και Κυκλάδες, η BlueStar Ferries προσφέρει έκπτωση στα ατομικά εισιτήρια, όπως και στα οχήματα της τάξης του 40% για εκατό άτομα.

Για κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων επικοινωνήστε έγκαιρα με το πρακτορείο GIOVANTI TRAVEL, τηλ. 210-4119171 ή με το λιμενικό γραφείο στην Ηρακλειά, Γαβαλάς Ευάγγελος, τηλ.22850 71561 αφού έχετε πρώτα πραγματοποιήσει την εγγραφή σας, καθώς θα πρέπει να σταλεί λίστα με τους δικαιούχους από τους διοργανωτές προς τα λιμενικά συνεργαζόμενα γραφεία της εταιρείας.

 • Επίσης η εταιρεία SEAJETS προσφέρει έκπτωση στα ατομικά εισιτήρια της τάξης του 30% για την μετακίνηση μας από το Ηράκλειο, τα νησιά των Κυκλάδων και τον Πειραιά για Νάξο.

Για κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων επικοινωνήστε έγκαιρα με τους διοργανωτές στο  email της διοργάνωσης trexostiniraklia@gmail.com.

Για λεπτομέρειες που αφορούν δρομολόγια μπορείτε να δείτε εδώ.

 • Ειδικές τιμές στα καταλύματα του νησιού (βλέπε λίστα).
 • Παράλληλες δράσεις από Πέμπτη 27/06 έως Κυριακή 30/06 οι οποίες ισχύουν έως τώρα, είναι οι παρακάτω (αναμένονται περισσότερες):

Γνωριμία με το αγώνισμα της ιστιοπλοΐας από τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές Αντχο ΛΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ Αντώνιο και Αντχο  ΛΣ ΜΑΝΤΖΑΡΑΚΗ Ευτυχία.

Σάββατο πρωί, στην παραλία Λιβάδι, θα πραγματοποιηθεί τουρνουά Beach Volley.

Υπεύθυνη συντονισμού η Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος και γυμνάστρια Κέλλυ Μενελάου από το Γραφείο Αθλητισμού Λιμενικού Σώματος.

Έπαθλα θα δοθούν στις τρείς (03) πρώτες ομάδες προσφορά LUCOZADE.

Παρακολουθείτε νεότερες ενημερώσεις στην σελίδα μας στο FACEBOOK.

Ετοιμαστείτε για έναν όμορφο καλοκαιρινό αγώνα και να παρακαλέσουμε όλους μας, να κρατήσουμε το νησί μας καθαρό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ:

 1. TAXIARCHIS STUDIOS 6976041548
 2. VILLA PANORAMA 6972430163
 3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΟΛΟΣ 6983694631
 4. MAISTRALI SEAMEN’S CLUB 6974456662
 5. SPEIRES HOTEL 6973027104
 6. VENETIKO STUDIOS 6977273127
 7. AGNADEMA – SOHORO 6978048789
 8. STUDIOS ΝΗΡΗΙΔΕΣ 6972755850
 9. VILLA MOURTO 6978402566
 10. IRAKLIA HORIZON 6974126223
 11. ALEXANDRAS STUDIO’S 6978315028
 12. ΕΝ ΛΕΥΚΩ 6941504445

13 VILLA MELTEMI 6973877936

14.AGGELOS ROOMS 6973637409

 1. VILLA ZOGRAFOS 6977632066

16.KRITAMOS SUITES  6987383898

 1. MARTIN ROOMS 6974916388
 2. ZEFYROS STUDIOS 6977261969
 3. COSMOS STUDIOS IRAKLIA6974899936
 4. ANNAS PLACE 6948108664
 5. SUNSET ROOMS 6973637409

Ακολουθήστε το Run 'n Fun στο Google News

x
Send this to a friend